پوست بازیگری سرگرمی بازیگر تصویر

پوست: بازیگری سرگرمی بازیگر تصویر انتشار اسطوره سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی قطب های زمین جا به جا می شوند!

دانشمندان با توجه به اطلاعات ماهواره ای معتقدند در آینده نزدیک قطب های زمین جابه جا خواهد شد. این امر به غیرقابل سکونت شدن بعضی مناطق کره خاکی منجر می شود.

قطب های زمین جا به جا می شوند!

قطب های زمین جا به جا می شوند!

عبارات مهم : اطلاعات

دانشمندان با توجه به اطلاعات ماهواره ای معتقدند در آینده نزدیک قطب های زمین جابه جا خواهد شد. این امر به غیرقابل سکونت شدن بعضی مناطق کره خاکی منجر می شود.

به گزارش مهر به نقل از میل آنلاین، زمین هسته ای مذاب دارد که یک حوزه مغناطیسی ایجاد می کند. این حوزه که سیاره خاکی را از اشعه های ویرانگر خورشید محافظت می کند، هزاران کیلومتر در فضا گسترده شده است و روی همه چیز از سیستم های مخابرات جهانی تا شبکه های توزیع برق تاثیر می گذارد.

قطب های زمین جا به جا می شوند!

این در حالی است که آخرین اطلاعات ماهواره های سه گانه Swarm متعلق به شرکت فضایی اروپا نشان می دهند احتمالا این جابه جایی در آینده ای نزدیک رخ دهد. این ماهواره ها حوزه مغناطیسی زمین را رصد می کنند.

البته دانشمندان هنوز علت این مناسبت را نمی دانند ولی آن را یک فعالیت مداوم اعلام کرده اند.

دانشمندان با توجه به اطلاعات ماهواره ای معتقدند در آینده نزدیک قطب های زمین جابه جا خواهد شد. این امر به غیرقابل سکونت شدن بعضی مناطق کره خاکی منجر می شود.

این حوزه مغناطیسی طی ۲۰۰ سال اخیر ۱۵ درصد ضعیف تر شده است هست. به همین جهت دانیل بیکر مدیر آزمایشگاه فیزیک فضایی و اتمسفری در دانشگاه کلورادو نیز آن را نشانه ای دیگر از جابه جایی قطب های زمین می داند.

به گفته او در صورت جابه جایی قطب های زمین، بعضی مناطق غیر قابل سکونت خواهند شد.

از لحاظ تاریخی قطب های شمال و جنوب زمین هر٢٠٠ تا ۳۰۰ هزار سال یک بار جابه جا می شوند. ولی اکنون ٧٨٠ هزار سال است که این عوض کردن اتفاق نیفتاده هست. در همین همین راستا دانشمندان هشدار داده اند و نتیجه های آن را فاجعه بار اعلام کرده اند.

قطب های زمین جا به جا می شوند!

واژه های کلیدی: اطلاعات | ماهواره | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz